test polartec 2013 from alex gosteli on Vimeo.
test scarpa freedom sl from alex gosteli on Vimeo.
David Sanabeia, Grandvalira, Grau Roig, Pic de la Menera from alex gosteli on Vimeo.
Dos días en baqueira, 2013 from alex gosteli on Vimeo.